De Vereniging Anusatresie (VA) staat voor goede omgangsvormen. Daartoe is deze gedragscode opgesteld. De basisvoorwaarden voor goede omgangsvormen zijn: Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid. Deze centrale begrippen vormen dan ook de basis voor de gedragscode, die binnen de VA wordt gehanteerd.

De bestuursleden en vrijwilligers van de VA doen hun uiterste best om haar leden en andere betrokkenen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat zaken fout gaan of niet zoals afgesproken. In de klachtenregeling is vastgelegd hoe iemand, wanneer iets in zijn of haar ogen niet goed gaat, een klacht kan indienen bij de VA en hoe deze klacht wordt afgehandeld.