Privacybeleid

Deze internetsite wordt met de grootste zorg samengesteld door de Werkgroep Communicatie van de Vereniging Anusatresie.

Aangezien de beschreven onderwerpen veelal van medische aard zijn, en de redactie NIET is samengesteld uit artsen, of medisch getraind personeel, doch uit patiënten die ervaringsdeskundig genoemd kunnen worden, kan de Vereniging Anusatresie niet aansprakelijk gesteld worden voor medische of andere schade die zou kunnen ontstaan door verkeerde interpretatie van de door de Vereniging Anusatresie geplaatste teksten.

Eventuele aanbevelingen, door onze redactie gedaan, zijn dus steeds vrijblijvend. Raadpleeg te allen tijde uw arts of ziekenhuis!

Disclaimer Algemeen

(met dank aan en © mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort, www.vaneeckhoutteadvocaten.nl)

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
 5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
 10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Privacyverklaring

 • Uw ingevoerde gegevens zijn niet publiekelijk zichtbaar, alleen het bestuur van de Vereniging Anusatresie heeft toegang tot uw gegevens.
 • U kunt in uw profiel aangeven dat uw e-mailadres nooit getoond mag worden.
 • Uw account en uw berichten worden opgeslagen in een database. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt.

Deze site maakt gebruik van cookies, alleen voor uw gemak. Uw naam en instellingen worden in cookies bewaard en blijven één jaar geldig. Bij een volgend bezoek aan deze site hoeft u uw gegevens dus niet opnieuw in te voeren.
Meer informatie over cookies (Engelstalig).

De Forum huisregels

Het blijkt dat er toch een aantal regels moeten gelden bij forums, net zoals ook bij nieuwsgroepen:

 • Geen kwetsende berichten naar personen en/of groeperingen.
 • Geen oproepen om te e-mailen, of verwijzingen naar e-mails. Laat iedereen meeprofiteren en zet oproepen en/of reacties gewoon op de forums.
 • Woorden in hoofdletters schrijven staat gelijk aan SCHREEUWEN, uitroeptekens hebben eenzelfde effect.
 • Plaats alleen berichten die betrekking hebben op het onderwerp van het forum.
  Wanneer u informatie wilt plaatsen die u niet kwijt kan, kunt u een suggestie aan de webmaster sturen.
 • Forumberichten die niet aan bovenstaande regels voldoen kunnen door de webmaster zonder enig voorbehoud worden verwijderd.
  Wanneer u vindt dat een bepaald bericht niet aan deze huisregels voldoet, kunt u dat ook aan hem opgeven.
 • Bij ernstige misdragingen kan de vereniging – zonder bericht – besluiten u de toegang tot de forums te ontzeggen.

Valt mee toch? Op deze manier blijft het een mooie plek voor patiënten en andere belanghebbenden om informatie uit te wisselen en van elkaar te leren. Daar heeft iedereen baat bij.