Leven met ARM

Met ARM is te leven

De mate waarin iemand last heeft van zijn aandoening hangt onder meer af van de mate van ARM en zindelijkheidsgraad en eventuele bijkomende afwijkingen. De meeste mensen die met ARM geboren zijn verliezen wel eens ongecontroleerd ontlasting. Vaak hebben ze wat meer tijd nodig voor hun dagelijkse verzorging. Sommigen moeten goed letten op wat ze eten en drinken.

Iemand die met ARM is geboren kan in principe elk vak kiezen: leraar, kok, archivaris, stoffeerder, masseur, advocaat, monteur, arts, verkoper, minister, acteur. Afhankelijk van de mate waarin iemand last heeft van de gevolgen van ARM bepaalt hij/zij zelf wat hij/zij kan en wat hij/zij daar voor wil overhebben.

Mensen die met ARM zijn geboren zullen hun hele leven in meer of mindere mate met hun handicap worden geconfronteerd. Daarbij kan lotgenotencontact via de Vereniging Anusatresie een steun in de rug zijn. Hier kunnen ze terecht voor tips en advies en praten met mensen die met dezelfde problemen kampen.