Lid worden?

De VA is een vereniging voor mensen die met ARM zijn geboren. Ouders en andere belangstellenden, waaronder o.a. zorgverleners kunnen donateur/begunstiger worden van de Vereniging Anusatresie.

Lid worden

Als u lid wilt worden van de VA kunt u:

  • Een email sturen naar Ledenadministratie@anusatresie.nl
  • Telefonisch contact opnemen met de ledenadministratie 035 – 52 33 782

Het lidmaatschap van de VA kost € 25 per jaar en wordt via automatische incasso geïnd.
Ouders of verzorgers van leden tot 18 jaar vertegenwoordigen hun minderjarig kind in de Algemene Ledenvergadering. Het lidmaatschap staat op naam van het kind. Als het kind meerderjarig wordt gaat het stemrecht automatisch op hem/haar over. Ouders kunnen dan donateur/begunstiger van de vereniging worden.
Privacybeleid Vereniging Anusatresie.

Wat krijgt u als lid?

Als u bent ingeschreven als lid krijgt u een informatiepakket thuisgestuurd. Dit bevat een voorlichtingsfolder, een exemplaar van het kwartaalblad en kopieën van enkele artikelen.
Leden van de VA kunnen deelnemen aan lotgenotencontactdagen. Ze ontvangen vier maal per jaar het kwartaalblad erVAring en krijgen korting op het verenigingsboek ‘Waar is de uitgang? Een boekje open over anusatresie’. Leden ontvangen eenmaal per jaar het jaarverslag, hebben stemrecht in de algemene ledenvergadering en kunnen zich aanmelden als vrijwilliger voor werkgroepen van de VA.