Donateur worden?

Als u geen patiënt bent, maar de vereniging wel een warm hart toedraagt, kunt u donateur worden van de VA.

Donateur worden

Als u donateur wilt worden van de Vereniging Anusatresie kunt u:

  • Een email sturen naar ledenadministratie@anusatresie.nl.
  • Telefonisch contact opnemen met de ledenadministratie 035 – 52 33 782

Het minimum donateursbedrag van de VA is € 25 per jaar en wordt via automatische incasso geïnd.

Privacybeleid Vereniging Anusatresie.

Wat krijgt u als donateur?

Als u bent ingeschreven als donateur krijgt u een informatiepakket thuisgestuurd. Dit bevat een voorlichtingsfolder en een exemplaar van het kwartaalblad erVAring.

Donateurs van de VA kunnen vier maal per jaar het kwartaalblad erVAring ontvangen. Donateurs worden uitgenodigd voor het jaarlijkse symposium van de VA.