Giften en sponsoring

Giften

Giften zijn altijd welkom. Giften kunnen worden overgemaakt op de rekening van de Vereniging Anusatresie:
rekeningnummer: NL39 INGB 0005 1604 94 t.n.v. Vereniging Anusatresie te Huizen.

Sponsoring

U kunt uw bedrijf bekend maken bij een zeer specifieke doelgroep. Mogelijkheden zijn:

  1. Uw logo op de website
  2. Uw advertentie in het kwartaalblad erVAring
  3. U kunt ook een bedrag schenken ten behoeve van een activiteit, dit zal vermeld worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de VA via e-mail: voorzitter@anusatresie.nl

Buitenlandse betalingen

Voor betalingen vanuit het buitenland zijn een Iban-nummer en een BIC-code nodig. Voor de VA zijn dat:

– IBAN NL39 INGB 0005 1604 94
– BIC-code INGBNL2A