Symposium

Voor wie

Het Symposium is toegankelijk voor alle leden, hun familie en donateurs. Tevens worden gasten uitgenodigd die uit hoofde van hun functie met ARM te maken hebben, zoals zorgverleners, zorgverzekeraars, bedrijven, zusterverenigingen, belangenbehartigings- en overkoepelende verenigingen.

Wanneer en waar

Het Symposium wordt eenmaal per jaar op de eerste zaterdag in november georganiseerd. Meestal vindt het plaats in het Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem.

Programma

  • Het ochtend- en middaggedeelte bestaan uit een aantal lezingen door specialisten, ervaringsdeskundigen en onderzoekers.
  • De gezamenlijke lunch wordt vooral benut voor individueel lotgenotencontact en netwerken.
  • Tijdens de informele afsluiting is er weer gelegenheid voor individueel lotgenotencontact en netwerken.

Houdt de agenda in de gaten voor meer informatie en om je aan te melden.