Lotgenotencontact

De Vereniging Anusatresie (VA) organiseert bijeenkomsten die gericht zijn op het onderling uitwisselen van ervaringen en het creëren van solidariteit. De VA onderhoudt ook contacten met andere patiëntenorganisaties in binnen- en buitenland.

Leeftijdsgroepen

Ouders, kinderen, jongeren en volwassenen lopen tegen verschillende problemen aan die afhankelijk zijn van hun leeftijd en de manier waarop ze bij de aangeboren afwijking zijn betrokken. Passend bij de verschillende ontwikkelingsfasen van ouders en patiënten worden er speciale dagen georganiseerd om contact met elkaar hebben en ervaringen uit te wisselen. Alle leeftijdsgroepen ontmoeten elkaar tijdens het jaarlijkse Symposium en het LedenContactWeekend (LCW).

Junioren

Voor de (ouders van) jonge kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar worden er RegioContactDagen georganiseerd door de Werkgroep Regiocontact.

Kids

Voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar wordt één keer per jaar de KidsDay georganiseerd door de Werkgroep Kids.

Jeugd

Voor de jeugd van 11 tot en met 16 jaar wordt één keer per jaar een Jeugd- en Jongerendag georganiseerd door de Werkgroep Jongeren.

Jongeren

Voor de jongeren van 16 tot en met 26 jaar wordt één keer per jaar een Jongerenweekend georganiseerd door de Werkgroep Jongeren.

Volwassenen

Voor de volwassenen vanaf 18 jaar is er de 18Plusgroep. Eén keer per jaar wordt voor de volwassenen een VolwassenenActiviteitenDag georganiseerd door de Werkgroep Senioren.