De Vereniging Anusatresie beschikt over uitgebreide medische, technische en psychosociale informatie voor patiënten en hun ouders, zorgverleners en zorgverzekeraars. Door het uitbrengen van publicaties en het geven van voorlichting streeft de vereniging ernaar ARM meer bekendheid te geven.